Mengenal dan Memahami Budaya Indonesia, upacara adat, pelet, wayang, mitos dan legenda, rumah adat, pakaian adat, Asal Usul Sejarah Borobudur, Nenek Moyang, Tari Rumah Adat, Hindu, Budha, Islam, Majapahit, Merah Delima, Pusaka, Pocong, Kuntilanak, Nyi Roro Kidul

Showing posts with label Cara Budidaya Oyong. Show all posts
Showing posts with label Cara Budidaya Oyong. Show all posts

Friday, December 23, 2016

Panduan Cara Unik Budidaya Oyong Atau Gambas Berbuah Lebat

Gambas atau oyong atau emes (Luffa acutangula, suku labu-labuan atau Cucurbitaceae), ialah komoditi sayuran minor. Penanamannya biasanya...